Starters en alternatorsWij herstellen alle types van alternatoren en starters voor eender welke toepassing, het merk speelt geen enkele rol.


Indien onze voorraad het toelaat kan U onmiddellijk beschikken over een ruilstarter of ruilalternator.De herstellingen gebeuren meestal binnen de 24 uur.


Onder herstellen verstaan wij dat de startmotor of alternator volledig ontmantelt en gereinigd wordt. Elk onderdeel dat enige slijtage vertoont wordt vervangen door kwaliteitsonderdelen.


Losse onderdelen voor herstellingen zijn bij ons ook verkrijbaar. Indien het onderdeel niet voorradig is, kan dit 24 uur na bestelling geleverd worden.


Daar wij overtuigd zijn van onze geleverde kwaliteit is er een waarborg van 1 jaar op alle herstellingen.